Annual Account

A cégek éves beszámolóját ‘Statutory Accounts’-nak nevezzük, a vállalat pénzügyi évének végén készítjük el a cég pénzügyi kimutatásaiból.

 

A beszámolónak tartalmaznia kell:

– A mérleget, amely bemutatja mindazt, amit a társaság tulajdonol és amivel tartozik a pénzügyi év utolsó napján.
– Az eredménykimutatást, amely bemutatja a vállalat értékesítését, működési költségeit és a pénzügyi év során elért eredményét.
– Megjegyzéseket a számlákhoz
– Direktori jelentést

(lehet, hogy könnyvvizsgáló jelentésre is szükség van, ez a cég méretétől függ)

 

Alvó cégek

A céget a Companies House ‘Dormant’ – nak nevezi, ha nem volt jelentős tranzakció a pénzügyi évben. Az alvó cégek amelyek ’Small’-nak minősülnek az Abbreviated Accounts-ot (rövidített számlákat) kell beküldeniük és nem kell auditálni azokat.

 

Kisvállalatok – Small Companies

A cég kisvállalatnak minősül, ha az alábbiak bármelyikét tartalmazza:

– 10.2 millió font vagy annál kevesebb forgalmat bonyolított le
– 5.1 millió font vagy annál kevesebb a mégleg főösszege
– 50 alkalmazottnál kevesebb van

Amennyiben kicsi a vállalkozás, rövidített számlákat kell küldeni a Companies House-nak

 

Micro szervezetek – Micro Entirties

A Microtársaságok kis vállalatok. Egy vállalkozás mikorvállalkozás lesz, ha az alábbiak közül bármelyik 2-vel rendelkezik:

– 632 ezer font vagy annál kevesebb forgalmat bonyolít le
– legfeljebb 316 ezer font a mérlegfőösszege
– legfeljebb 10 alkalmazottal rendelkezik

A pénzügyi év vége után a cégeknek el kell készíteni az éves beszámolóját ( Annual Account) és a társasági adóbevallását (Corporation tax return – CT 600)