Returns

Kötelező bevallások:

 

Confirmation Statement

Az éves Confirmatios statement  (CS01 form) egy új bejelentési követelmény, amelyet 2016. június 30-án vezettek be. Az éves annual return bevallás helyébe lépett (az AR01 form helyett), de ugyanazt a célt szolgálja egyszerűsített formában. Az Egyesült Királyságban bejegyzett valamennyi korlátolt felelősségű társaságnak és korlátolt felelősségű társaságnak (LLP) legalább 12 havonta egyszer vissza kell igazolnia a Cégbázist, még akkor is, ha az üzlet dormant.

Célja , hogy ellenőrizze, hogy a Cégbíróságon  nyilvántartott és a nyilvános nyilvántartásban szereplő fontos cégadatok pontosak-e és naprakészek-e. Ha a rekordon tárolt információk pontatlanok vagy elavultak, amikor a Confirmation Statement esedékes, a vállalatnak előzetesen frissítenie kell az információkat a vonatkozó különálló formanyomtatványon vagy a Confirmation statement megküldésével egyidejűleg

 

Annual Account:

Az Egyesült Királyságban regisztrált vállalatok kötelesek évről évre elkészíteni a Companies House és a HMRC éves beszámolóját. Ezeknek a számláknak a célja a vállalat pénzügyi tevékenységének bejelentése, és meg kell vizsgálni, hogy mekkora társasági adónak kell fizetnie a HMRC-nek.

Az adóév végén készített beszámolók az éves beszámolók.

A beszámoló részei:

  • A profit and loss account
  • A balance sheet
  • Notes about the accounts
  • A directors’ report
  • An auditors’ report (unless the company qualifies for exemption)
  • Name and signature of company director

 

Corporation Tax return

A társasági adóbevallás részletezi a HMRC-nek fizetendő társasági adót. Ez egy kitöltött CT600 formanyomtatványból, valamint a vállalat által összeállított információkból, számlákból, számításokból, kimutatásokból és jelentésekből áll.

A Company Tax return details the Corporation Tax payable to HMRC. It consists of a completed CT600 form plus information, accounts, computations, statements and reports which the company has drawn up.

A korlátolt felelősségű társaság a nyereségük után adót fizet, amelyet társasági adónak hívnak. Az adó számos más szervezetre is érvényes, mint a társadalmak, egyesületek, klubok és jótékonysági szervezetek. A kereskedési és befektetési bevételekből származó nyereség a társaságiadó-köteles, bár az osztalékbevétel eltérő módon adóztatható. Tőkeeladások szintén vállalati adóval járnak, de felszámítható nyereségként ismertek.

A limited company pays tax on their profits, which is called Corporation Tax. The tax is also applicable to a number of other organisations like societies, associations, clubs and charities. Profits from trading and investment income are liable to Corporation Tax, although dividend income is taxed in a different way. Capital Gains are also liable to Corporation Tax, but are known as chargeable gains

 

VAT Return:

Általában a HMRC részére háromhavonta VAT bevallást kell benyjtani. ez a 3 hónap az elszámolási időszak.

Az áfabevallásban rögzíteni kell az elszámolási idúszakban az teljes értékesítés és beszrezést, a fizetendő VAT összeget, a visszaigénylendő Vat összeget. A bevallás benyújtásával egyidőben kell a fizetendő VAT összeget a HMRC részére megfizetni.

 

Self Assessment